เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท วันนี้เข้าแล้ว

สำหรับในช่วงเวลานี้นั้นเรียกได้ว่าหลายยคนต่างได้รับผลกระบด้านค่าใช้จ่ายกันอย่างมากในตอนนี้ซึ่งในส่วน ของผลกระทบจากสถานการณรอบนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวนั้นต่างได้รับผลกระทบกันหมด ทั้งนี้ ในส่วนของ มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นถือได้ว่าช่วยได้เยออะเลยจริงๆ ซึ่งสำหรับการศึกษานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ล่าสุด ความคืบหน้าเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท มาตรการเยียวยาโควิดช่วยเหลือค่าเทอมแก่นักเรียน ผู้ปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ป.ว.ส.

ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศ เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้เลย

ทั้งนี้สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ได้ที่ https://student.edudev.in.th

รายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง

จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้

กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด