เฮลั้นทั้งประเทศ ศบค.ชุดเล็ก จ่อเพิ่มมาตรการ

บอกได้สั้นฯวินาทีนี้ช่วยได้เยอะครับเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศปก.ศบค.) โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ ระบุว่า ผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดมีแนวโน้มคงตัว แต่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบผู้ป่ว ยรุ นแร งและเสี ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยเสี่ย งต่าง ๆ เช่น การสัมผัสผู้ติดยืนยัน โดยเฉพาะในครอบครัว

 

ดังนั้นแนวทางการดำเนินการต่อไป คือการวิเคราะห์จุดเสี่ย งของแต่ละจังหวัด โดยติดตามกลุ่มเสี่ย ง เพื่อทำการกักตัวและหาเชื้ อ รวมทั้งเฝ้าระวังและคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อตรวจหาการระบา ดของโรอย่างต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาระบบส่งต่อ การเตรียมโรงพยาบาลและบุคลากรรองรับผู้ติดให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก

ศปก.ศบค.

ทั้งต้องเพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมและป้องกัน โดยเฉพาะการลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน ทั้งในครอบครัวและสถานที่เสี่ย งต่าง ๆ และเร่งกำกับติดตามมาตรการ DMHTTA ส่วนบุคคลและสถานที่ทำงานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ศบค.ชุดเล็ก โพสต์ทวิตเตอร์ ระบุเตรียมเพิ่มมาตรการ คุมเข้ม CV-19 เน้นลดการสัมผัสในครอบครัว กิจกรรมรวมกลุ่มในที่เสี่ย งที่ทำงาน