เช็กเลย เงินเข้าแล้ว บัตรคนจนพร้อมต่อ อีก 3 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมาก สำหรับช่วงของcv 19 ที่ผ่านมา ทำให้หลายๆคนต่างเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ กันเยอะเลยทีเดียว

ซึ่งในส่วนหลายๆอาชีพนั้นได้รับผลกระทบตรงนี้กันเยอะ ทั้งนี้หลายๆบริษัทหลายกิจการ ถึงขนาด หยุดชั่ววคราวหยุดยาวหรือหยุดถาวรกันเลย

ทั้งนี้การช่วยเหลือของทางรัฐบาลได้ออกมาตรรการมาหลายมาตรการ ซึ่ง มาตรการที่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มากที่สุดก็คือเราชนะนั้นเอง

เรียกได้ว่าหมดเขตใช้แล้วสำหรับโครงการค นละครึ่ง ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายในการดำเนินโครงการ คนละครึ่ง

กระทร วงการคลัง เผย จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 14.8 ล้านคน

มีผู้ใช้วงเงิ นครบ 3,500 บ าทแล้ว 7 ล้านคน อีกเกือบ 8 ล้านคน

ยังใช้เงิ นช่วยเหลือ 3,500 บ าทไ ม่หมด

ทั้งนี้โครงการ ค นละครึ่ง รั ฐบ าลใช้เงิ นกู้วงเงิ นรวม 52,500 ล้านบ าท

สามารถสร้างเม็ดเงิ นสะพัดในระบบเศร ษฐกิจไทยได้แล้วกว่า 101,000 ล้านบ าท

ด้าน บริษัท ปตท. ประกาศขย ายระยะเวลาให้ส่วนลดซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม

เฉพาะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย กลุ่มร้ านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564

ด้วยส่วนลดคนละ 100 บ าทต่อเดือน ซึ่งที่ผ่ านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562

ปตท.ได้ขย ายระยะเวลามาแล้ว 7 ครั้ง