ข่าวดี ออมสิน อนุมัติสินเชื่อสู้ CV ขยายเวลาลงทะเบียนรายใหม่เพิ่ม 6 มิถุนายน นี้

ด้วยสถานการณ์ CV-19 ที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ ส่งผลให้ประชาชนทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบอย่างจากการแพร่กระจายของ CV-19 โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าร้านรายได้ลดลงอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีลูกค้ามาเดินเลือกซื้อของเหมือนแต่ก่อน

จากความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยนี้เองที่ทำให้ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโ ค วิ ดเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 4.3 แสนราย และจากเสียงตอบรับที่ดีมากทำให้ออมสินเปิดให้ผู้ใช้แอป MyMo รายใหม่ ยื่นกู้ได้อีกครั้ง ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้

โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยความคืบหน้าว่า มาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย C O V I D -19” มีวงเงินในโครงการ 10,000 ล้านบาท ที่ซึ่งทางธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าแล้วเป็นจำนวนกว่า 430,000 ราย ทั้งนี้ ร้อยละ 95 ของจำนวนที่อนุมัติดังกล่าว เป็นการอนุมัติโดยเกณฑ์ผ่อนปรน ซึ่งไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ในกรณีปกติ

ซึ่งครั้งนี้ ธนาคารได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัย C O V I D -19 โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น

โดยผู้มีสิทธิ์ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

  1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี – 70 ปี
  2. ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

โดยธนาคารเปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย C O V I D -19 ได้ทางแอป MyMo จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ขณะที่ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หรือไม่ผ่านเกณฑ์ผ่อนปรนนั้น สาเหตุหลักเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานภายนอก ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทั้งนี้ หากลูกค้ายังมีความจำเป็นที่ต้องการสินเชื่อ อาจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ที่ปัจจุบันธนาคารออมสิน ร่วมกับบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เหลือเพียง 0.49% ต่อเดือนตลอดอายุสัญญา ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ไม่มากนัก ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ธนาคารออมสิน 550 สาขา

ที่มา prachachat