จ่อชงเพิ่มอีก 1 เดือน ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40

ในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ว่าใครก็ได้รับปัญหาด้าน ค่าใช้จ่ายกันแบบท่วหน้า ไม่ว่าจะพเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างได้รับผลกระทบกันหมด

ทั้งนี้ มนุษย์เงินเดือนต่างเดือกดร้อนกันทั่วประเทศ  ไม่ว่าจะเป็อค่าใช้จ่ายส่วงตัว หรือ คึครอบครัวต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด

ทั้่งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายมาตรการ โดยล่านสุด  จากกรณี ศบค. ประกาศคำสั่งล็อกดาวน์เพิ่มอีก 1 เดือน คือเดือนสิงหาคม 2564 พร้อมขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์CV-19 ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีรายงานว่า กระทรวงแรงงาน จะมีการเสนอ ครม. ให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเพิ่มเติม อีก 1 เดือนซึ่งคาดว่าจะยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

 

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะเสนอจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 1 เดือน สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่ 13 จังหวัดแรก ที่ถูกล็อกดาวน์อยู่ก่อนแล้ว

เนื่องจากมีการต่อระยะเวลาล็อกดาวน์เพิ่ม และ 16 จังหวัดที่ล็อก ดาวน์เพิ่ม ก็จะมีการเสนอให้ได้รับเงินเช่นเดียวกันอีก 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเยียวยาต้องเน้นดูกันเดือนต่อเดือน