ธกส สานฝันสร้างอาชีพ ให้ยืม 100,000 บาท

แน่นอนว่าในส่วนของ สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบ หลายๆอย่างสำหรับหลายๆคนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง เชิงพานิชย์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือ ไพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงเกษตรกร ซึ่งหลายๆบริษัทหรือหลายๆกิจการ ถึงขนาดปิดตัวลง จึงทำให้หลายๆคนต้องออกจากงานหรือว่าเปลี่ยนอาชีพ

ทั้งนี้ในส่วนของ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทย ก้าวผ่านพ้นสถานการและกำลังจะกลับ มาดีขึ้นอีกครั้ง น้ำขึ้นให้รีบตักสำหรับ ผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนเพื่อสร้าง ไม่ยากส์ ในส่วนของตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือที่ช่วงยได้ไม่มากก็น้อย กับ สินเชื่อสร้างขอาชีพ ของธนาคาร ธกส 1 ใน5 ของสถาบันการเงินหลักของประเทศไทย

ล่าสสุด ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ปลอดชำระต้นเงิน 24 เดือน

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ จาก ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมือง และภาคชนบท

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19

มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร หรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน

วงเงินกู้

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

กรณี กู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

กรณี เป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

ติดต่อได้สอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center โทร. 02 555 0555