ปิดตำนาน ถนนพระราม 2 เสร็จหมดแล้ว

ถือได้ว่าเป็นผลงานพัฒนายอดเยี่ยมของรัฐบาลชุดนี้เลยก็ว่าได้ ต้องบอกว่าปิดตำนานสักที ล่าสุด วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 จากกรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนพระราม 2 ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เริ่มต้นที่ กม.9+800

พื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่ กม.21+500 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด้วยการขยายช่องจราจร จาก 10 เป็น 14 ช่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ถนนในช่วงนี้จะมี 14 ช่อง ไปกลับข้างละ 7 ช่อง ผิวทางเป็นแอลฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น และมีเกาะกลางแบบร่อง 4 เมตร รวมก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 จุด ซึ่งถนนพระราม 2 หรืออีกชื่อคือทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ เริ่มต้นจาก กม. 0+000 ผ่าน จ.สมุทรสาคร ไปบรรจบที่ถนนเพชรเกษม ที่ กม.84+041 ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รวมระยะทางกว่า 84 กิโลเมตร

ถนนสายนี้ จะใช้เป็นทางหลักจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ เมื่อโครงการเสร็จแล้ว จะช่วยบรรเทาการจราจรที่ติดขัด การเดินทางและขนส่งต่าง ๆ ไปที่ภาคใต้จะรวดเร็วและปลอดภัยกว่าเดิม