ปิดบ้านเงียบกริบ ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย รายที่ 2

เป็นอีกหฟนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างติดตรามและออกความคิดเห็น ตรงนี้ต้องบอกว่า ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย และ หายตัวกันแบบนี้ไม่ดีแน่น ล่าสุด ชิ่งหนี ปิดกลุ่มไลน์ปิดเ ฟสปิดบ้า นหายเงียบ หลังชาวบ้านถูก ห ว ย กว่า 10 ล้าน ทำให้คนเดิ นโพยพากันเดือดร้อนเพราะคนเล่นจะเอาเงินที่ถูกจากคนขาย แต่ค นเดินโพยไม่มีจ่ ายคืนให้ถึงขนา ดถูกข่ ม ขู่

เรื่องเกิ ดขึ้นที่บ้านปูนชั้นเดียว มีรั้วรอบขอบชิด ติดป้ ายสุนัขดุ หลังหนึ่งในพื้นที่ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ซึ่งทราบกันดีว่าบ้านหลังนี้มี 2 ผัว เ มี ยเป็นเจ้ามือห ว ยใต้ดินโดยฝ่ายชายชื่อว่าใหม่ ส่วนฝ่ายหญิงชื่อเอ ได้มีคนเดินโพยห ว ยใต้ดินกว่า 10 คนมารวมตัวกัน เพื่อทวงถามเงินจากเจ้ามือ หลังจากที่มีชาวบ้านจำนวนมากถูก ห ว ย ประจำวันที่ 1 มิ.ย.64 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัวอ อกเลข 972 ซึ่งเป็นเล ขดังที่มาจ ากเพจแม่น้ำห นึ่ง ซึ่งเป็นผู้ให้เลขในโซเชียลถูกติดต่อกันมาตลอดหล ายงวด รวมกันเป็นยอดเงินรวมแล้วกว่า 10 ล้านบาท หลังหวยออกไม่นาน เจ้ามือห ว ยได้ไล่ลบลูกค้าออกจากกลุ่มไลน์ ปิดเฟสบุคหนี ปิดบ้านเงียบ และไม่สามารถติดต่อได้ในที่สุด ทำให้ ค้างสายตาคน ที่เป็นทุกกันอย่างมาก

นางสาว เอ (นามสมมุติ) เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนเดินโพยห ว ยใต้ดินให้กับเจ้ามือรายนี้เป็นประจำ โดยที่ผ่านมาหากมีคนถูก เจ้ามือรายนี้จ่ายตรงตลอด แต่ด้วยงวดนี้ทางเจ้ามือรายนี้ไม่อั้นเลขดังของแม่น้ำหนึ่งเหมือนเจ้าอื่นๆ ทำให้มีลูกค้ามาซื้อเป็นจำนวนมาก โดยต นคำนวณความเสียหายครั้งนี้เฉพาะรายของตนเพียงร ายเดียวประมาณ 3 ล้านบาท ส่วน ชาวบ้านคนอื่ นๆ ก็มียอดแต่ละรายละประมาณ 2-3 แสนบาท จึงได้ม ารวมตัวกันดั งกล่าว

 

 

ในขณะที่ผู้เสียหายรายอื่นๆ กล่าวว่า ที่ตนเองได้เดินทางมาที่บ้านเจ้ามือนั้นเนื่องจากตอนนี้ ได้รับความเดือดร้อนโดนลูกค้าประจานทางโซเชียล ทั้งมาทวงถามที่บ้าน และข่ มขู่จะทำร้ายร่ างกา ย ตนรู้สึกหวาดกลัวจึงได้มาเพื่อเจรจาต่อรอง อย่างน้อยให้เจ้ามือคืนทุนค่าห ว ย เพื่อที่จะได้นำไปจ่ายคืนให้กับลูกค้าบ้างก็ยังดี เพราะลูกค้าบางส่วนก็เข้าใจ และขอแค่เงินส่วนที่เสียไปคืนเท่านั้น ในขณะที่บ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบ ไม่มีคนอยู่ในบ้าน มีเพียงสุนัขที่เลี้ยงไว้เท่านั้น ขณะที่เพื่ อนบ้านบอกว่าบ้านปิดเงียบตั้งแต่หลังห วยออก

ทางด้าน พ.ต.อ.ภานุวัฒน์ ภูจอมเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่ายเปิดเผ ยทางโทรศัพท์ว่า สำหรั บเจ้ามือร ายนี้เท่าที่ กำลั งสืบส อนทราบว่า เป็นการเ ล่น ใต้ดิ นผ่านทางอ อนไลน์ และคนเดินโ พยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ มีการส่งโพ ยหว ยใต้ดินทางไลน์ ที่บ้านหลังดังกล่าวจึงไม่มีควา มเคลื่อนไหวที่เป็นพิรุจ และเท่าที่ท ราบเป็นเจ้ามื อให ม่เพิ่งทำได้ไม่นานจึงอาจจะรั บ

โดยไม่รู้ว่ าเป็นเลข ที่ไม่น่ารับมาเลย  หลังจากนี้ทางเจ้าหน้ าที่ตำรวจจะได้สืบหาตัวเจ้ ามือรายนี้ม าดำเนินค ดีต่อไป ส่วนคนเดินถ้ามาแจ้งความก็จะจั บกุมดำเนิ นเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นกา รลักลอบเล่นกา รพนั้นผิดก ฏหม าย