สินเชื่อ J Money กู้ได้ 50,000 บาท

ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี หลายคนต้องการที่พึ่ง ต้องการเงินลงทุนในการใช้ชีวิตประจำวันและใช้จ่ายอื่นๆ หลายธนาคารมีเปิดสินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อส่วนบุคคลมากมาย รวมไปถึง สินเชื่อ J Money ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าแรงขั้นต่ำ 15,000 บาทโดยเป็นการกู้ยืมเป็นการโอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีที่เข้าผู้กู้

เงื่อนไขการกู้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20-55 ปี ณ วันที่สมัคร
 • รายได้คงที่ 15,000 บาท
 • อายุงานเกิน 6 เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่ทำงานสะดวก

หลักฐานการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใบรับรองรายได้

– ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 1. สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร

อัตราและค่าธรรมเนียมพิเศษ

– เบี้ยประกัน ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุด 28 ต่อปี

– เบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15 ต่อปี

– ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุด 13 ต่อปี

ขั้นตอนการทำรายการถอนเงิน

 1. กดโทร 1258 กด 1
 2. ป้อนหมายเลขประจำตัว 13 หลักของคุณ
 3. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ทาง SMS
 4. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อโทรซ้ำหมายเลข 1258 เพื่อป้อน OTP
 5. ระบบแจ้งยอดเงินของคุณ
 6. ตามจำนวนเงินที่ต้องการซื้อขายสูงสุด 500,000 บาท
 7. ระบบจะตรวจสอบจำนวนเงินที่ทำรายการ หากยอดคงเหลือเพียงพอ ระบบจะตรวจสอบคำสั่งโอนเงินของคุณ

 1. กดยืนยันเพื่อทำรายการให้เสร็จสิ้น ระบบยืนยันการทำรายการจะแจ้งการโอนเงินในวันทำการถัดไป
 2. ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลัง 18.00 น. ของวันทำการถัดไป

ติดต่อ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1258