เข้าบัตร 1,000 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงท่หลายๆคนต่างประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของภาครัฐหรือเอกชนต่างได้รับปัญหากันหมดทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดซึ่งในส่วนของวินาทีนี้ต้องบอกว่า มาตรการของรัฐบาลในตอนนี้นั้นช่วยได้เยอะจริงๆ

ผู้สูงอายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เตรียมกางกระเป๋ารอ เงินเข้าสูงสุด 1,000 บาท จ่ายรวบยอด 3 กันยายนนี้ ตรวจสอบยอดวงเงินได้ง่ายๆ เช็คเลย เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารประกันสังคม โพสต์แจ้งข่าวเกี่ยวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตร หรือ บัตรคนจน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินสงเคราะห์ รวมย้อนหลัง 10 เดือน วันที่ 3 กันยายนนี้ โดยระบุว่า

กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินสงเคราะห์ทาง e-Money ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 10 เดือน กดเป็นเงินสดได้ในวันที่ 3 กันยายน 2564

-ผู้สูงอายุ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี รับจำนวน 1,000 บาท

-ผู้สูงอ่ยุ รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รับจำนวน 500 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากกองทุนผู้สูงอายุ

โดยกรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้มีสิทธิ ตามอัตราการจ่ายเดิม ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน ซึ่งจะจ่ายย้อนหลัง ดังนี้

ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน (ตุลาคม และธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2564)

วงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด

วิธีตรวจสอบยอดวงเงิน ผู้สูงอายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 เลือกกด 3 ตามด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน) กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมาย # กดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย #ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02- 109-2345 ในวัน-เวลาราชการ