เคาะแล้ว ครม.ไฟเขียว 4 โครงการเยียวยา CV-19 เพิ่มคนละครึ่ง รายละ 3,000

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่เกิดขึ้นในระเทศไทยตอนนี้ ส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นวงกว้าง จึงได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วน

ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทำให้กระทรวงการคลังได้เสนอในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้พิจารณาอนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์ CV-19 วงเงินรวม 1.4 แสนล้านบาท

และล่าสุดข่าวดีก็มาถึงประชาชนเพราะเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติทั้ง 4 โครงการแล้ว โดยมีรายละอียดทั้ง 4 โครงการดังนี้

1. โครงการเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ระยะที่ 3

 • คนที่จะได้รับมีทั้งสิ้น จำนวน 13.65 ล้านคน
 • เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200 บาท ตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 6 เดือน  รวมได้เงินทั้งสิ้น 1,200 บาท
 • ใช้งบประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาท

 1. โครงการเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย หรือที่เรียกว่า กลุ่มเปราะบาง
 • คนที่จะได้รับมีทั้งสิ้นจำนวน 2.5 ล้านคน
 • เติมเงินให้เดือนละ 200 บาท ตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 6 เดือน  รวมได้เงินทั้งสิ้น 1,200 บาท
 • ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยจะเป็นการใช้จ่ายแบบร่วมจ่าย (co-pay)

 • เติมเงินเข้าเป๋าตังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวันละ 150 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
 • แบ่งจ่ายเงินเป็นช่วงแรก เดือน กรกฎาคม-กันยายน จะทยอยจ่าย 1,500 บาท และตุลาคม-ธันวาคม อีก 1,500 บาท
 • จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มอีก 16 ล้านคน จากเดิมที่มีคนลงทะเบียน 15 ล้านคน รวมเป็น 31 ล้านคน
 • ใช้งบประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อกระตุ้นผู้ที่มีกำลังซื้อ กลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • โดยโครงการนี้รัฐจะสนับสนุน e-Voucher ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564 สำหรับจ่ายค่าสินค้า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ โดยจ่ายเป็นเงินคืนในอัตรา 10-15 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน
 • ยกเว้นลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับยานพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน
 • จะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ใช้งบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อคน แบ่งเป็น 2 ต่อ คือ

ต่อที่ 1 : ใช้จ่าย 1-40,000 บาทแรก จะรับ e-Voucher 10 เปอร์เซ็นต์ ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

ต่อที่ 2 : ใช้จ่าย 40,001-60,000 บาท รับ e-Voucher 15 เปอร์เซ็นต์ ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

โดยมีวิธีใช้จ่าย มีดังนี้

 • นำเงินเข้ามาในวอลเลตบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • ใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการ ที่จะได้รับ e-Voucher ช่วง กรกฎาคม-กันยายน 2564
 • จะได้รับ e-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่าย หรือช่วง สิงหาคม-ธันวาคม 2564
 • วงเงินสิทธิที่ได้รับน จะเข้ามาในวอลเลตบนแอปเป๋าตังเช่นกัน
 • ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

ขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com