เตรียมตัวกันให้พร้อม คนละครึ่ง 3 มาแน่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลและคนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันมาก และเชื่อได้เลยว่าหลายคนทั้งประเทศต่างประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายกันเยอะ

ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนหลายมาตราการ และโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งนั้น สามารถช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายได้หลายอย่างเลยทีเดียว


ล่าสุด สำหรับโครงการ น.ส.รัชด า ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายก รัฐมนตรี โพสต์ข้อความเกี่ย วกับโครงการคนละครึ่ง โดยระบุเนื้อหาดังนี กระทรวงการคลัง เผยโคร งการคนละครึ่ งเฟส 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64

ซึ่งมียอดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดโครงการ จำนวน 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาท

คนละครึ่ง

มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จำนวน 13,653,565 คน คิดเป็น 92% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และมีการใช้จ่ายครบวงเงินโครงการ 3,500 บาท จำนวน 7,819,925 คน ส่วนโครงการคนละ ครึ่งเฟส 3 รอรายละเอียดหลังสิ้นเดือน พ.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่ง เฟส3 มาแน่นอน เตรียมตัวรอได้เลย

ขอบคุณ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล