ไทยพานิชย์ สินเชื่อชอบใจ ให้ยืม 50,000 ผ่านมือถือ

แน่นอนเป็นที่สุด สำหรับหลายๆคนในตอนนี้นั้น เชื่อได้ว่าหลังจากสถานการหลายๆรอบที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนนั้นมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจากผลกระทบของสถานการณ cv-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายๆอาชีพเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า หรือ เกษตรกร รวมไปถึงพนักงานบริษัทต่างและหลายๆอาชีพ ทำให้หลายๆคนการเงินไม่ค่อยสู้ดี

ทั้งนี้ในช่วงที่สถานการณ์ กำลังจะผ่านพ้นไปในช่วงนี้นั้น  ต้องบอกว่า ฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอ สำหรับคนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนในธุรกิจ สำหรับตรงนี้ ดีกว่าแน่นอนถ้าในส่วนของวงเงินก้อนนั้น เป็นสินเชื่อ ชอบใจ ShopJai สินเชื่อหมุนเวียนตัวใหม่ของ ธนาคารไทยพานิชย์ 1 ใน5 สถาบันการเงินหลักของประเทศไทย

โดย รายละเอียดสินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai จากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นการให้บริการวงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ โดยท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อที่เบิกใช้จ่ายได้ในกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-wallet) ของพันธมิตรต่าง ๆ ของ SCB และวงเงินสินเชื่อนี้จะลดลงเมื่อมีการเบิกใช้ และจะกลับเพิ่มขึ้นเช่นเดิมเมื่อท่านชำระยอดเงินที่ได้เบิกใช้ รวมกับดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนาคาร

ข้อดีของสินเชื่อชอบใจ

1. วงเงินอนุมัติไว แบ่งจ่ายได้ทุกที่ ไม่ต้องมีเอกสาร

2. สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ในการสมัคร

3. จ่ายเบา ซื้ออะไรก็แบ่งชำระได้สูงสุด 36 เดือน*

4. ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้วงเงิน

5. ฟรี ค่าอากรแสตมป์ (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินอนุมัติ)

6. ทันใจ รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที

7. หมดกังวล ไม่เสียดอกเบี้ย หากยังไม่ใช้วงเงิน

8. ไร้ขีดกำจัด ซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลาจากร้านค้าพันธมิตรทั้งหน้าร้านและออนไลน์

9. ให้บริการภายใต้ Own Sandbox ของธนาคาร

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี

2. วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ต่อคน โดยไม่ส่งเอกสารรายได้

3. ยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai

1. วงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ของพันธมิตรของ SCB นี้ เป็นการชำระในรูปแบบ การผ่อนชำระสินค้า

2. ค่างวดแต่ละงวดจะต้องผ่อนชำระตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

3. ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน ระยะเวลาการผ่อนอาจแตกต่างขึ้นกับการพิจารณาและเงื่อนไขของธนาคาร

4. เมื่อระบบคำนวณค่างวดแล้ว จะแสดงจำนวนงวดทั้งหมดที่สามารถ เลือกผ่อนชำระได้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ 0.99% ต่อปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate)

5. หากท่านมีความประสงค์ยกเลิกการผ่อนชำระเป็นรายเดือน สามารถโทรติดต่อ Call Center เพื่อขอเปลี่ยนเป็นการชำระขั้นต่ำ หรือชำระเต็มจำนวนได้ โดยจะมีการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยจาก 0.99% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate) เป็น 25% ต่อปีซึ่งเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่มีการใช้จ่ายชำระสินค้าหรือบริการจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai

6. กรณีผิดนัดชำระจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีของเงินต้นบนค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

หรือที่เว็ปไซค์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/shopjai.html