กรุงศรีโฮมฟอร์แคช ให้ยืม 5 แสนขึ้นไป พร้อมลุ้นทองกองเป็นล้าน

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอย่างมากในตอนนี้ ซึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ สดวกและคุ้มค่าแน่นอน กับสินเชื่อ กรุงศี โฮมฟอร์แคช โดย กรุงศรีห่วง เพราะในทุกวิกฤต การเงินคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้ทั้งชีวิตส่วนตัว และธุรกิจดำเนินต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อให้ทุกวิฤกตการเงินของคุณผ่อนคลายขึ้น บ้านแบบไหนก็มาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ กับสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

ให้บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ของคุณเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ ด้วยสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมาพร้อมกับลุ้นทองกองเป็นล้านกับ ธนาคารกรุงศรีในปลายปี 2564 นี้อีกด้วย

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมิน

ข้อดี

1. วงเงินสูง

2. ดอกเบี้ยต่ำ

3. ผ่อนเบา ๆ

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25%จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

รายละเอียด

1. ลักษณะเด่นของบริการ

2. สำหรับท่านที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ

3. อัตราดอกเบี้ยต่ำ

4. อนุมัติเร็ว

5. สบาย ๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

6. มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายหลากหลายช่องทาง

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ(ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

2. หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

3. หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)

4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

5. แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

4. สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)

5. สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)

6. สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)

2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

3. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)

4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

5. สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

6. สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา หรือโทร 1572 หรือเว็ปไซค์ของธนาคาร