40 จังหวัด ล่าสุด ห้ามออกเคหะสถาน

ในส่วนของสถานการณ์รอบนี้หลายคน ภาวนา ให้ผ่านพ้นไป ทั้งนี้หลายๆ บริษัทหลายกิจการปิดตัวลง ทำให้หลายๆคนไห้รับความลำลากอย่างมาก

ซึ่งในส่วนของตรงนี้นั้น เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน ถึงจะผ่านพ้นไป ยังไงฟ้าหลังฝนย่อมสดสันเสมอ

วันที่ 4 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานกา รณ์การ CV-19 กระทร วงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่ห้ามและขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน อัพเดตข้อมูลวันที่ 3 ส.ค.2564 เวลา 08.00 น. รวม 40 จังหวัด มีดังนี้

ภาคเหนือ 2 จังหวัด

1. อุทัยธานี ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

2. ตาก ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

ภาคกลางและตะวันออก 25 จังหวัด

1.กาญจนบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

2.จันทบุรี ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

3.ฉะเชิงเทรา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4.ชลบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

5.ชัยนาท ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

6.นครนายก ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

7.นครปฐม ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

8.นนทบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

9.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

10.ปทุมธานี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

11.ปราจีนบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

12.พระนครศรีอยุธยา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

13.เพชรบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

14.เพชรบูรณ์ ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

15.ระยอง ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

16.ราชบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

17.ลพบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

18.สมุทรปราการ ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

19.สมุทรสาคร ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

20.สมุทรสงคราม ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

21.สระบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

22.สระแก้ว ช่วงเวลา 00.00 น. – 04.00 น.

23.สิงห์บุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

24.สุพรรณบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

25.อ่างทอง ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

ภาคใต้ 8 จังหวัด

1.กระบี่ ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

2.ตรัง ช่วงเวลา 22.00 น. – 03.00 น.

3.นราธิวาส ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4.ปัตตานี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

5.พัทลุง ช่วงเวลา 00.00 น. – 03.00 น.

6.ภูเก็ต ช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น.

7.ยะลา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

8.สงขลา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

1.ชัยภูมิ ช่วงเวลา 21.00 น. – 05.00 น.

3.ศรีสะเกษ ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

2. นครราชสีมา ช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4.หนองคาย ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

5.อุบลราชธานี ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

อย่างไรก็ตาม สามารถเช็ก รายชื่อ 40 จังหวัดล่าสุด สั่ง ล็อกดาวน์ งดออกจากเคหสถาน