เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 1 หมื่น และ 5 หมื่น เปิดโครงการใหม่

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ ที่ทั้งประเทศต่างติดตามและออกความคิดเห็น กันเยอะจริงๆ สำหรับ ธนาคารออมสิน 1 ใน16สถาบันการเงินหลักของประเทศไทย

.

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธนาคาร ที่ได้ออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วสถาณการรอบที่ 2 นี้ ในส่วน ของตรงนี้สินเชื่อพลังฐานรากรอบแรกเต็มอย่างรวจเร็ว มาก

เพราะว่า  มีผู้ที่ได้รับผลกระทบทัวประเทศค่อนข้างเยอะ ซึ่งในรอบใหม่นี้ สพำหรับผู้ที่กำลังมองหา วงเงินสักก้อน เพื่อใช้จ่ายเหรือหมุ่นเวียนตรงนี้จะดีกว่า ไหม่ ถ้าเป็นสินเชื่อรอบใหม่ของธนาคารอออมสินแทนที่เป็น วงเงินในบันชีของท่านเอง

กลับมาอีกครั้ง! เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 1 หมื่น และ 5 หมื่น เปิดโครงการใหม่
มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจำหรือเกษตรกรรายย่อย

รายละเอียดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมีดังนี้
1.โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ขณะนี้ยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท

สินเชื่อฉุกเฉินผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
-เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

2.ส่วนโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผู้กู้ต้องมีคุณบัติดังนี้

-ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
-เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

ขอบคุณข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน