เริ่มวันนี้ ใช้ ‘คนละครึ่ง’ ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว เช็กวิธีใช้ง่ายๆ

เป็นข่าวดีมาก สำหรับผู้ใช้งานแอพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการคนละครึ่ง ที่ตอนนี้ทางโครงการได้ต้องการขยายฐานการใช้งานแบะความเทียมให้ทุกคนได้ใช้สิทธิโครงการโดยทั่วกัน จึงได้มีการขยาย แพลตฟอร์มการใช้งาน ออกไปหลายอย่าง

ล่าสุดวันนี้ 4 ต.ค. 2564 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นThailand Open Digital Platform ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

พร้อมเปิดกว้างจับมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาบริการต่างๆให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในชีวิตของลูกค้าประชาชน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้านคน

ล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่ง ธนาคารได้ขยายศักยภาพของแอปฯ เป๋าตัง ให้สามารถรองรับการใช้จ่ายในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ 2 รายใหญ่

คือ แกร็บ (Grab) และ ไลน์แมน (LINE MAN) โดยการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป

โดยเฉพาะในช่วง Work from Home ที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้น เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ย ง