แจงโครงการใหม่ของรัฐบาล แจกเพิ่มอีกคนละ 7,000

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากหลังรัฐบาลออกมาชี้แตจงข่าวดีกับประชาชนชาวไทย ที่เรียกได้ว่าแจกกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียว กับโครงการของภาครัฐ ที่อุดหนุนเยียวยาพี่น้องคนไทยที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ โดยโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 4,000,000 คน โดยคะเนจากกลุ่มบุคคลที่มีกำลังในการใช้จ่าย ทั้งหมด 6 ล้านคน โดยรัฐบาลออกมาแจงรายละเอียดงบประมาณในโครงการนี้ ทั้งสิ้นกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งทางภาครัฐคาดการว่าสามารถช่วยให้สภาพการเงินในประเทศหมุนเวียนกว่า 2.4 แสนล้านบาทเลยทีเดียว รายละเอียดเพิ่มเติม ว่า

สนับสนุน e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท

ลักษณะของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คือ ภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)

ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน e-Voucher

จากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย.2564 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาท

โดยรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voucher ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม

และค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะให้ในมูลค่า 5,000-7,000 บาทต่อคนต่อวัน และเป็นโครงการที่ต้องลงทะเบียนใหม่

สำหรับวิธีการใช้สิทธิโครงการดังกล่าว

ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ เป๋าตัง

เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเอง ก็จะต้องติดตั้งแอพฯ ถุงเงิน เพื่อร่วมโครงการนี้ด้วย

ทั้งนี้ นางสาวกุลยๅ ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

เคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่า ผู้ที่ต้องการได้ e-Voucher ของโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

เต็มจำนวน 7,000 บาทนั้น จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 60,000 บาท

โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน หลังจากนั้นรัฐมจึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ใครมีสิทธิในโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ บ้าง?

เงื่อนไขหลักของโครงการ คือ ถ้าเลือกใช้ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไปแล้ว จะใช้สิทธิ

ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิถุนาย 2564

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน

ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ไม่เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ผู้พิ ก า ร,ผู้สูงอายุ)

ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

ต้องจับจ่ายในร้านค้าที่จดทะเบียน VAT

ผู้ที่เคยได้สิทธิเราชนะ/ม.33เรารักกัน สามารถเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้/คนละครึ่งเฟส3 ได้

โครงการอื่นๆ ที่ ครม. อนุมัติครบเป็นแพ็คเกจ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ ครม.เคาะอนุมัติแล้วเช่นกัน ได้แก่

มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3 : วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก จนถึงผู้ประกอบการขนาดกลาง จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3 : โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564)

ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 1.64 หมื่นล้านบาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ : รวมทั้งกลุ่มผู้ พิ ก า ร และผู้สูงอายุด้วย 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบ 3,000 ล้านบาท