SCB สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ให้ยืม 20 ล้านอนุมัติไว

สำหรับในส่วนของผุ้ที่กำลังมองหาในส่วนของวงเงินเพื่อ มาหมุนเวียหรือในส่วนของการลงทุน ทั้งนี้สำหรับสินเชื่อบ้านนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ถางเลือกสำหรับหลายๆคน ซึ่ง ในส่วนของตร.นี้ถือได้ว่าเป้นอๅีกหนึ่งทางเลือของการเลือกสินเชื่อบ้านที่อยู่ในเงื่อนไขที่คุ้มค่าที่สุด นั้นคือ สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ให้ยืม 20 ล้านอนุมัติไว ของ ธนาคารไทยพานิชย์ 1 ใน 5 ของสถาบันหลักทางการเงินของประเทสไทย

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในชุมชนพักอาศัย)

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท การอนุมัติวงเงินกู้ พิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) (เฉพาะอาคารพาณิชย์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในชุมชนพักอาศัย) ก็กู้ได้

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)

รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันใจใน 1 วันทำการ รวดเร็ว เมื่อส่งเอกสารให้ธนาคารครบถ้วน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน – ค่าจดจำนอง

เงื่อนไขฟรีค่าประเมินหลักประกัน

ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

เงื่อนไขหลักประกันที่ได้รับ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน

ที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, อาคารชุด, อาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮาส์ เท่านั้น

ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่ และอยู่ในเขตชุมชน

สำหรับหลักประกัน ข้อ 1. และ 2. หลักประกันต้องปลอดภาระเท่านั้น

สำหรับหลักประกันติดขายฝาก / จำนองบุคคลภายนอก ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น

(กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ธนาคารฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าประเมินหลักประกันตามอัตราปกติ)

เงื่อนไข ฟรี ค่าจดจำนอง

ผู้กู้ต้องได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินกู้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าจดจำนองให้สูงสุด 1% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้หากผู้กู้ชำระหนี้คืนทั้งหมดภายใน 3 ปีแรก ทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ ขาย หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ถือเป็นการผิดเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผู้กู้ตกลงชำระเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่าย คืนให้ธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย

ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)

หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)

ภาพถ่ายหลักประกัน

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน

เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป

สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ทุกสาขาหรือโทร 02777-7777 หรือ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/home-loans/my-home-my-cash.html