ราคา ค่าซ่อมรถจีโน 5 คัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและออกความคิดเห็นต้องบอกว่าตามนั้น ซึ่ในส่วนของผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ผ่านมานั้น วันที่1ตค 64 นั้นสำหรับคนที่สมหลวัง ก็ของยินดีด้วย สวคนมที่ไม่สมหวังยังไง วันนี้เรามีอีกหนึ่งแนวทางที่เรียกได้ว่า ย้อนรอยเรือดำน้ำเลยก็ว่าได้ คลายๆกัน ซึ่งตรงนี้นั้นสำหรับวันที่ 16 ตค 64 นั้นถือว่าตรงนี้เป็นอีกแนวทางแล้วกัน

ล่าสุด 5 ต.ค.64 – เว็บไซต์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน (จีโน่) ที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน โดยวิธีการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศดังกล่าวมีใจความว่า บช.น. ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนด

และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้น บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้

ยังไงก็ขอให้ทุกท่าน เข้าวินกันอย่างเป็นเครื่อง 47 080 000