วันโอนเงินเยียวยา 10000 บาท

เรียกได้ว่าจากสถานการณ์ต่างๆในรอบที่ผ่านมานั้น ถือได้ว่าในส่วนของค่าใช้จ่าย สำหรับหลายๆคนนั้น ทั้งส่วนตัว และครอบครัวต่างได้รับผลกะทบจาก cv-19 กันอย่างมาก ซึ่งสำหรับในส่วนของมาตรการ ช่วยเหลือของรัฐนั้น ถือได้ว่า ช่วยเหลือได้หลายๆคนเลยทีเดียว

ล่าสุด กำหนดวันโอนจ่ายแล้ว สำหรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 10,000 บาท

กรณีโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 , ม.39 และ ม.40 พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สำหรับกลุ่มตกหล่น โดยล่าสุดประกันสังคมได้อัพเดทสถานะวันจ่ายเงินสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งกำหนดวันโอนจ่ายเงินเยียวยาแล้ว ทั้งนี้หากผู้ประกันตน ตรวจสอบสถานะในประกันสังคม www.sso.go.th ขึ้นสถานะสีเขียว จะมีข้อความปรากฏดังนี้

ได้รับสิทธิ จะโอนเงินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลล่าสุด ระบุว่า ขณะนี้

ผู้ประกันตน ม.33 ยังโอนไม่เข้า 6.1 หมื่นราย

ผู้ประกันตน ม.39 ยังโอนไม่เข้า 8.5 หมื่นราย

ผู้ประกันตน ม.40 ยังโอนไม่เข้า 2.4 แสนราย

โดยหากสถานะแสดงเป็นสีเขียวผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนไปแล้ว และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้เตรียมบัญชีให้พร้อมโดยการตรวจสอบว่าบัญชีผู้กพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย ประกันสังคมจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

 

สำหรับ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม แยกเป็น กลุ่ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดย 13 จังหวัดนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท