เช็กสิทธิแล้ว ไม่ได้ใครชนะ รีบทบทวนสิทธิด่วน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติด ตามแล้อง บอกว่า ในช่วง สถ าณการรอบ 2 นี้ได้รับผลกระทบกันเกือบทั้งประเทศจริงๆ ตรงนี้รัฐบาลได้ออ กมาตรการช่วยเหลื องหลายโครงการ

โดยที่มีการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนวันนี้นั้นก็คือมาตรการ เราชนะ นั้นเอง แต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่ไม่ผ่านตรงนี้ไม่ต้องตกใจ

ล่าสุด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่ อว่า สำนักประชาสัม พันธ์เข ต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ไทม์ไลน์! วันโอนเงินเยียวยา เราชนะ สำหรับ กลุ่มผู้ใช้สิทธิคนละครึ่ง/เรา เที่ยวด้ วยกัน ที่ได้รั บสิทธิแล้วจ้า ส่วนท่านไม่ผ่านการคั ดกรอง สามารถขอทบท วนสิท ธิ เพื่อคัดกรองใหม่ ได้ตั้งแต่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.64 ที่เว็ บไซต์เราชนะ

โพสต์ดั งกล่าว

สามารถข อทบทวนสิทธิ์ได้

ทบทวนสิทธิ์ได้วันที่ 8 กุมภ าพันธ์ ลองลงใหม่กันดูนะคะ สำ หรับใครที่คิดว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เข ต 7 กรมป ระชาสัมพันธ์