เฮสนั่น ครม.ไฟเขียว ให้เงินคนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า มาตร การนี้ช่วยได้เยอะจริงๆ ล่าสุด วันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการม าตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อร ะงับ ยับยั้ ง และป้องกัน อาทิ มาตรก าร คนละครึ่ งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบ ประมาณ 93,000 ล้า นบาท ระยะเวลาเดือนกรกฎ าคม-ธันวาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนา ยกรัฐ มนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นการลงทุ นจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคม โดยจะเป็นม าตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงยังมี พ.ร.ก.กู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้ วงเงิน 3.5 แสนล้านบา ท นอกจากนี้ ยังจะมีมาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเ งินออมที่มีอยู่ 6-7 แสน ล้านบ าท  ให้ออกมาใช้จ่า ย อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังคิดม าตรการ

มาตรการที่ออ กมาไม่ต้องแข่ง ให้คนที่เคยรั บสิทธิ์มาตรการของรั ฐ บาลอยู่แล้วกดรับสิทธิ์ยืน ยัน คนมีเงินก็จะไ ด้ใช้เงินให้เต็มที่ด้วย จะได้ไม่ต้องไปแย่งโ ครงการคนละครึ่ง นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว