กลุ่มนี้ลงทะเบียนรับเงินรอบใหม่ คนละ 5000

สำหรับในส่วนของรอบปีที่ผ่านมานั้นหลายคน ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ผ่านมากันทั้งสิ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพของคนกลางคืน เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบกันเยอะเลยทีเดียว ล่าสุด จากกรณีสำนักงานประกันสังคม แนะรีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบ และดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

ตามที่ มาตรการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 เดือนให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ผู้ประกันตน มาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนนั้นจริง

โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้

ล่าสุด ศบค. แจ้งว่า ยังทัน ขยายเวลาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา กลุ่มอาชีพอิสระ อาชีพกลางคืน เพิ่มช่องทางลัดลงทะเบียน

ตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม