ราคาทองล่าสุดวันนี้ จะถึงหรือไม่ 3 หมื่นแค่เอื่อม

เป็อีกหนึ่งเรื่องราสวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตาม ตรงนี้ต้องบอกว่า ช่วงนี้ราคาทองคำมีการผันตผวนเกิดขึ้นบ่อยครรั้ง สำหรับการลงทุนเกัยวกับทองคำนั้นยัวงไงควรศึกษาราคากันให้ดี

ซึี่งสำหรับคำว่าทอ งคำนั้น เป็นสิ่งของที่มีค่ามีราค าสามรถใช้ไดสากลทั่วโลก

ทองคำคือสินทรัพย์ยอดนิยมที่เป็นความฝันของคนไทยทั้ง 70 ล้านคน อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่ยังซื้ อ-ขา ยทองโดยไม่มีหลักการ ทำให้ข าดทุนและเสียโอกาสไปมากมาย วันนี้จะมาขอแบ่งปันเทคนิคของนักลงทุนหลาย ๆ ท่านที่มีการลงทุนในทอ งคำ

โดยในส่วนของ วันที่ 6 มิ.ย. 2564 ในส่วนของการเปิดตลาดราคาทองคำเช้านี้ เมื่อเวลา 10.00  ไม่การ เปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ จากวันที่ 5 มิ.ย. 2564

โดย ทองคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 27,750 ข ายออกบาทละ 27,850 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 27,257.68 ขา ยออกบาทละ 28,350บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำย้อนหลังจนถึงวันที่ 4 มีดังต่อไปนี้

ราคาทองยช้อนหลังถึงวันที่ 4 

5. ข้อดีของการลงทุนในทองคำ

ทองคำ ใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ทำให้ทองคำเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกได้

ทองคำ ป้องกันผลกระทบสภาวะ”อัตราเงินเฟ้อ”ได้

ทองคำ ป้องกันความเสี่ยงของตลาดเงิน(หุ้น)ได้ เพราะราคาทองมักจะตรงข้ามกับสินทรัพย์อื่นๆ

ทองคำ เป็นทรัพย์สินที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทองคำ สร้างผลกำไรระยะสั้นได้สูง