เห็นด้วยไหมเราชนะ 2,000 อีก 3 เดือน

สำหรับตรงนี้ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้นั้นถือได้ว่าประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นเป็นลำดับทั้งนี้ ในส่วนของผลกระทบต่างๆที่ผ่นมาทำให้หลายๆคนต่างได้ได้รับผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายกันอย่างมาก ซึ่งสำหรับมาตราการช่วยเหลยือของรัฐนั้นถือได้ว่าช่วยได้หลายๆคนในตอนนี้จริงๆ

ล่าสุด ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนสอบถามทางประชาชนคิดยังไงกับทางเราชนะถ้าเปลี่ยนจาก 2000 บาทเป็น 7,000 บาทสำหรับคนที่รอหรือคนที่ถือบัตรคนจนที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรประชาชนที่จะมีเงินเข้าจากทางลัดโอนทุกวันศุกร์จะเริ่มครั้งแรกในวันที่21 พฤษภาคม 2564 นี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของทางรัฐบาล

ส่วนคนที่ได้สิทธิ์แล้วมันก็คือสิทธิ์ของเราชนะที่ทางภาครัฐเองได้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่าเอาตังค์จะมีการโอนเงินเข้าทุก

วันพฤหัสบดีของทุกเดือนโดยที่ทางกระทรวงการคลังจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นี้ข่าวล่าสุดที่ FM

ได้แจ้งจากวงในมาตรวจสอบพบว่าเราชนะรอบที่ 3 นี้จะไม่มีการเยียวยา 7000 บาทแล้วแต่ทางภาคกระทรวงการคลังได้หารือว่าจะเตรียมยาวๆให้แค่ 2,000 บาทต่อคนโดยจะแบ่งให้เป็นรายสัปดาห์

และคิดเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาทจะให้แค่ 2 สัปดาห์โดยประชาชนทั่วไปที่รับสามารถจ่ายผ่านแอปเป๋า โครงการ เราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะ

เวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564