กลับบ้านได้ 5 โมงเย็นวันนี้ ปชช. ที่อาศัยในรัศมี 2-5 กม.จากเหตุโรงงานหมิงตี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่าวงติดคตามและออกความคิดเห็นต้องบอกว่า วันที่ 7 ก.ค. 64 ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ปภ. เผยเมื่อเวลา 11.30 น. จากการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์กรณีเหตุไฟไหม้ โรงงานโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ระหว่างจังหวัด

 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้แถลงความคืบหน้าในการดำเนินการที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

1. ประเด็นการจัดการสารเคมี ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปประเมินและวางแนวทางควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการลุกไหม้จากสารเคมีอีก โดยแยกการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการสารเคมีที่ตกค้างในที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบ จะใช้สารเคมีชนิดอื่นเพื่อปรับ ไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป สำหรับสารเคมีที่อยู่ในถังจัดเก็บ จะได้วางแผนจัดการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญต่อไป

2. การให้ประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัย จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในรัศมี 2-5 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ จังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าที่พักอาศัยได้ในช่วงเย็นวันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนระยะรัศมี 1 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ คือ ถนนกิ่งแก้วด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่ซอย 19-25 เป็นพื้นที่ควบคุมจึงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศของจังหวัดเป็นระยะๆ