ทำนิวไฮ 7 คลัสเตอร์ใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ส.ค.64 นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ติดรายใหม่ 645 ราย

ทั้งนี้คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เฝ้าระวังและเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการขยายวงลุกลา มของ 7 คลัสเตอร์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดตัวเลขนิวไฮของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี

1.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ซันฟู้ด จ.สระบุรี ขยายวงครอบครัวรวมสะสม 57 ราย

2.คลัสเตอร์สนามเปตอง วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด ตรวจหา CV-19 บุคคลในครอบครัวที่กักตัวซ้ำและบุคคลที่มีการสัมผัส CV-19 แต่ผู้ป่วยปกปิดไทม์ไลน์ทำให้มีผู้ติดในพื้นที่ จ.ชัยภูมิและ จ.นครราชสีมา สะสม 26 ราย

3.คลัสเตอร์ทหารอากาศกองบิน 1 กำลังพลติดเพิ่มรวม 13 นายและครอบครัว 10 ราย สะสม 23 ราย

4.คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง หลังไม่พบ CV-19 นานกว่า 20 วัน นายจ้างนำลูกจ้างเดินทางไปพื้นที่เสี่ย งเพื่อไปฉี ดวั คซี นที่ห้างบิ๊กซี ดาวคะนอง กทม. ทำให้เกิดการระบา ดระลอก 2 ติดใหม่ 14 ราย

5.คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างบริษัท บี.เอส.วาย ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร 2 อ.สูงเนิน นำคนงานกลุ่มเสี่ย งที่กักตัวในแคมป์มาตรวจซ้ำพบผู้ติดรายใหม่ 10 ราย สะสม 254 ราย

6.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ ซีพีเอฟ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ขยายวงลุกลามพบผู้ติดที่ อ.โชคชัย อ.ปักธงชัย อ.ครบุรี อ.สูงเนิน อ.หนองบุญมาก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์ สะสม 110 ราย

7.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ คาร์กิลมีทส์ อ.โชคชัย พบผู้ติดที่ อ.ครบุรี อ.วังน้ำเขียว อ.โชคชัย และ อ.ปักธงชัย สะสม 55 ราย

อย่างไรก็ตาม ควรทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19