ที่ไหนเช็กเลยด่วน จังหวัดเดียว สั่งโรงเรียน 109 แห่ง เรียนออนไลน์

วันที่ 7 ม.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย ขณะนี้พบว่าผู้ติด CV-19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

กทม.จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด 109 โรงเรียน จากรูปแบบ ON-SITE เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONLINE ตั้งแต่วันที่ 7-16 ม.ค.65 หรือจนกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น

โดยกำหนดแผนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมถึงประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 16,391 คน ในเดือน ม.ค.65 และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ในเดือน ก.พ.65

โดยให้สำนักอนามัยดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ (อย.) ได้อนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีน สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จากเดิมที่ให้มีการรับได้ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น

สำหรับการรับวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอมด้วย ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

อย่างไรก็ตาม อัศวิน ปรับแผนรับมือ โอมิครอน สั่งโรงเรียน กทม. 109 แห่ง เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ 7-16 ม.ค.65 พร้อมเตรียมรับวัคซีน ไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี ก.พ.นี้