สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ กสิกร ให้ยืม 1000000 บาท อนุมัติไว

สำหรับในตอนนี้ ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยก้าวข้ามปี 2564 มาถึงปี 2565 เรียบรอยแล้วซึ่งจากสถานการต่างนั้น ทำให้ในส่วนของการลงทุนประกอบกิจการต่างๆ ของหลายๆคนต่างสดุจ ซึ่งในส่วนของตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ดีสำหรับ การลงทุนสำหรับช่วงเวลาที่ประเทสไทยกำลังกลับมาแบบนี้ เชื่อได้เลยว่าฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอ

ในส่วนของตรงนี้เพื่อ ลดความเสี่ยงของการลงทุนไปในตัวเอง ดีกว่าเอาเงินในบันชีของเราและเซพกว่าแน่นนอนกับการลงทุนในช่วงนี้ ถ้าวงเงินก้อนนั้นเป็น สินเชื่อสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ของธนาคารกสิกรไทย 1 ใน 5 สถาบันหลักทางการเงินของประเทศไทย

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการวงเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยไม่มีหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี

วงเงินสินเชื่อ : 20,000 ถึง 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

อายุ 21 – 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)

ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

เอกสารประกอบการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชน

โทรศัพท์มือถือ

แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป

บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย (เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้)

เอกสารแสดงรายได้

กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม

เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

สอบถามข้อมมูลได้ที่ ธนาคารกาสิกรทุกสาขาหรือเว็ปไซค์ของ ธนาคาร กสิกร