โดยรวมขึ้นสูง สรุปราคาทองล่าสุดประจำสัปดาห์

เรียกได้ว่าวำหรับช่วงนี้ประเทศไทยนั้นได้ทำการเปิดประเทศเป็นที่เรียบรอยแล้วทั้งนี้ในส่วของเฟสของธนาคารโลกนั้นค่าเงินสกุลบาทล่าสุดของประเทศไทยนั้นได้มีการแข็งค่าขึ้นจาก 33.38 บาทต่อดอล่าสหรัฐเป็น 33.16 บาทต่อดอลล่าสหรัฐ

ซึ่งในอาทิตย์นี้ส่งผลให้ราคาทองคำล่าสุดของอาทิตย์นี้มีการเคลื่อนไหวทั้งนี้ในส่วนของการลงทุนทองคำนั้นต้องจับตาในส่วนของราคาทองคำกันให้ดี

ราคาทองคำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 าคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.24 น. ราคาทองปรับขึ้น 200 บาท  ส่งผลให้ ทองคำอาทิตย์นี้ล่าสุดอยู่ที่

ทองคำแท่ง

รับซื้อบาทละ 28,400 บาท

ขายออกบาทละ 28,500 บาท

ทองรูปพรรณ

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท

ขายออกบาทละ 29,000 บาท

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด

โดยสรุปทั้งสัปดาห์นั้นราคาทองคำของประเทศไทยขึ้นมา 350 บาทในสัปดาห์นี้ ซึ่งสำหรับการแข็งค่าของสก ุลเงินบาทของประเทศไทยนี้นั้นอาจทำใหราคาทองมีก่ีเคลื่อนไหวยังไงนักลงทุนควรติดตามราคาทองคำให้ดี