คนละครึ่งเฟส 3 โฉมใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้อแงบอกว่า วินาที่นี้ต้องเตรียมตัว รอบนี้ยังๆไงต้องได้ ล่าสุด เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ปรับโฉมใหม่เพื่อรองรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

โดย ที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าขอสมัครเพื่อรับสิทธิ์ 3,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะต้องใช้จ่ายร่วมกับภาครัฐร้อยละ 50 เพื่อซื้อสินค้าค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป รวมถึงค่าบริการ เช่น ร้านนว ด สปา ทำผม ทำเล็บ ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่ม แอลกอ ฮอ ล์ และ ย า สูบ

โดยรัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้วันละไม่เกิน 150 บาท หรือคนละไม่เกิน 3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ รวมใช้งบประมาณรวม 93,000 ล้านบาท สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน มีดังนี้

 

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้