เชียงใหม่ ประกาศ สั่งปิดห้างสรรพสินค้า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่ดีขึ้นมาในตอนนี้ยังไงก็ต้อง ใส่แมส กินร้อน ช้อนกลาง เว้นระยะห่างกันด้วย ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่

โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันในพื้นที่ หลังพบมีการติดcv-19 เป็นกลุ่มก้อน

โดยให้ปิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่ (สาขาดอนจั่น) เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2564

โดยให้เจ้าของสถานประกอบการจัดส่งบัญชีรายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าวทุกคนให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ทราบ และเมื่อสามารถเปิดกิจการได้ ให้สับเปลี่ยนพนักงานหรือลูกจ้างชุดใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานหรือลูกจ้างชุดเดิมจนกว่าจะครบระยะเวลากักตัวเอง เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดให้ปิดสถานที่ ทุกร้านภายในต้องผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ด้วยตนเอง ตามที่กำหนด

นอกจากนี้ยังให้ปิดพื้นที่แคมป์คนงานกาญจน์กนก 12 เฟส 3 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 ธันวาคม 2564 โดยขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาcv-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 2 แห่งดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัส พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558