เช็กเลยเช็กคนละครึ่ง 3 ผู้ใช้เดิมต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องนราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามต้องบอกว่า วินาทีนี้ มาตรการของรัฐช่วยได้เยอะเลยจริงๆ และ รอบนี้ไม่มีแน่คำว่าพลาด สำหรับคนละครึ่ง

 

ล่าสุด ความคืบหน้าโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ที่แบ่งผู้ที่มีสิทธิในโครงการออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1)กลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส1-2 และ 2)กลุ่มผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิมาก่อน และต้องการรับสิทธิในเฟส 3 ล่าสุด ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มผู้ใช้สิทธิเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แล้วจะมีวิธีรับสิทธิยังไงบ้าง

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คนละครึ่งเฟส 3 ครั้งนี้จะมีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : ผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แบบอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 2 : ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาก่อน จะต้อง ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

2. กลุ่มผู้ใช้สิทธิเดิม รับสิทธิยังไง?

 

สำหรับกลุ่มผู้ใช้เดิม (กลุ่ม1) หรือผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส3 โดยเงินจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง แบบอัตโนมัติ แต่ต้องไปกดรับสิทธิก่อน ดังนี้

เข้าไปในแอพฯ เป๋าตัง

กดเลือก G-wallet

กดเลือกโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

กดปุ่ม ยืนยันรับสิทธิ


3. “คนละครึ่งเฟส3” ได้เงินวันไหน? ในเบื้องต้น กระทรวงการคลังระบุว่า เงินเยียวยาในรอบนี้จะมอบให้จำนวน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ สำหรับใช้จ่ายผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” โดยจะแบ่งโอนวงเงินให้ผู้ที่มีสิทธิเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

สำหรับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 จะมีลักษณะโครงการคล้ายกับเฟส 1 และ 2 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.64

นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ กับมาตรการ “คนละครึ่งเฟส3” ไม่ใช่ใครก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ประกอบด้วย

สัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ผู้ที่เลือกรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส3” ได้

หมายเหตุ : กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 และจะถือว่าสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที