กรุงศรี iFIN ให้ยืม 2 ล้าน อนุมัติไวพร้อมลุ้นทองกองเป็นล้าน

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจเป็นอย่างมากใน ช่วงเวลานี้เชื่อได้ว่าสำหรับลหลายๆคนในช่วงนี้นั้น ต้องการมอหาวงเงินกันสักก้อน เพื่อมาหมุนเวียนหรือจับจายใช้สอย ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือ ต่อยอดในเชิงธุรกิจต่างๆ ซึ่งในส่วนของ ตอนนี้นั้น ถือได้ว่ามาแรงจริงกับ สินเชื่ออนไลน์ผ่านมือถืออย่าง กรุงศรี I FIN ทีสะดวกสะบายอนุมัติรู้ผลเร็วไม่ต้องใชเอกสารหรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อ Krungsri iFIN สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้คุณยื่นกู้ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ทำเองได้ทุกขั้นตอนบนมือถือ ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App เพราะเมื่อต้องการเงิน คุณคอนโทรลเองได้ แค่โหลด อัป รับ ฟิน

1. สะดวก โหลด KMA Krungsri Mobile App

2. รู้ผลไว อัปโหลดเอกสารผ่านมือถือได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

3. รับ ผลการพิจารณาสินเชื่อไว ใน 1 วัน

3. วงเงินสูง ฟิน ดอกเบี้ยถูกลง3% ต่อปี

4. เฉพาะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ

5. วงเงินสูง 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

6. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

สินเชื่อ Krungsri iFIN สมัครผ่าน KMA

รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอน สินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำหรับเจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1 กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อผ่าน Krungsri Mobile Application(KMA)

2 ยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ Krungsri i-CONFIRM

3 อัปโหลดเอกสารประกอบการ สมัครสินเชื่อ

4 เจ้าหน้าที่แจ้งวงเงินอนุมัติ และรับเงินโอนเข้าบัญชี

5. กดปุ่มรายละเอียดที่หน้าจอสถานะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันรับวงเงิน กดปุ่มยืนยันรับวงเงินสินเชื่อ

6. กดปุ่มยืนยันรับวงเงินสินเชื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนรับวงเงิน ลูกค้ารอรับเงินโอนเข้าบัญชี

7. ขั้นตอนสุดท้าย เสร็จสิ้นขั้นตอนรับวงเงิน ลูกค้ารอรับเงินโอนเข้าบัญชี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 

1. อายุ 20 – 59 ปี

2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

4. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

5. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

1. รูปถ่ายบัตรประชาชน

2. รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)

3. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

1. รูปถ่ายบัตรประชาชน

2. รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

3. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

4. รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา โทร 1572 หรือที่เว็ปไซค์ของธนาคารกรุงศรี