นายกฯ ส่งของขวัญ ให้เด็กกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ

ในสล่วนของตรงนี้ต้องบอกว่าเตรียมรับวันเด็ก ล่าสุดพ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว. ศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชัยศรี และนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้พบและพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและตัวแทนนักเรียนที่ร่วมโครงการเด็กอวด (ทำ)ดี ของสำนักนายกรัฐมนตรี

จากนั้น นายกฯ ได้นำเด็กนักเรียนเดินชมตึกภักดีบดินทร์ ตึกนารีสโมสร ตึกไทยคู่ฟ้า และชมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกฯได้พูดคุย บรรยายและตอบข้อซักถามเด็กทุกคนตลอดการเดินชม ตัวแทนเด็กหลายคนบอกว่า ตื่นเต้น ดีใจ และได้รับความรู้ต่างๆมากมาย

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายกฯได้มอบหมายให้ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบของรางวัลและของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในนามนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบต่อให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ในทำเนียบรัฐบาล และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเด็กๆ ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศด้วย

ของขวัญจากนายกฯ

โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งของขวัญจากนายกฯผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งมอบในวันเด็กแห่งชาติให้เด็กกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งได้เป็นตัวแทนส่งมอบของขวัญจากนายกฯ ให้กับบุตรธิดาบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งตัวแทนเด็กที่ได้รับของขวัญได้แสดงความดีใจและส่งคำขอบพระคุณถึงนายกรัฐมนตรี

นายกฯ-เยาวชน

นายกฯ-เยาวชน

นายกฯ-เยาวชน

นายกฯ-เยาวชน

นายกฯ-เยาวชน

นายกฯ-เยาวชน