รายละเอียด รัฐฯโอนเงินช่วยเหลือบุคคล 3 กลุ่ม

สำหรับในรอบสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบ ในส่วนของค่าใช้จ่ายกันอย่างมาก ซึ่งหลายๆอาชีพต่างได้รับผลกระทบจาก cv-19เหมือนกันหมดทั้งนี้ในส่วนของ การช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนั้นในส่วนของตรงนี้ต้องยอกว่าวินาทีนี้ช่วนได้หลายคนเลยทีเดียว

วันที่ 9 พ.ย. 64 เพจเฟซบุ๊ก ประกันสังคม ได้มีการเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 10 พ.ย.64 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ 3 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คือ

1 เงินผู้สูงอายุ จะได้รับประจำเดือน พ.ย. ได้เงิน 600-1000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ

และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน

โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ มาลงทะเบียน

อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ

อายุ 60 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ทางภาครัฐจะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ได้ทุกคน

2 เบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 800 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โอนเข้าบัญชี 800 บาท

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท (ได้วันที่ 10 พ.ย.64)

และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะโอนให้ประมาณวันที่ 22 พ.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงไทย

3 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวประกันสังคม