สำหรับนิสิตนักศึกษา ป.ตรีอาชีวะ เยียวยา 2,000 บาท

เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบต่างๆกันอย่างมากมายในส่วนของตรง นี้สำหรับนักศึกษา ทั้งป.ตรีและอาชีวะนั้นถือได้ว่าสำหรับผู้ปกครองต่างต้องใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่ออนาคตของชาตเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองได้ดีเลยทีเดียว

ตามที่ เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) ออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาหลังนักศึกษาปริญญาตรี

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวนกว่า 13,000 คน

ตกหล่นไม่ได้รับเงินเยียวยา จากโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ จำนวน 2,000 บาท

ล่าสุด วันที่ 7 พ.ย. 64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบในหลักการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,000 บาท ในส่วนของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ

จำนวน 23 แห่ง นักศึกษาจำนวน 13,000 คน ที่ตกหล่นไป

ยืนยันว่า นักศึกษากลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอน

และจะมีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งรัดกระบวนการต่างๆให้ติดตามอย่างใกล้ชิด