สินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย ช้างไทยให้ยืม 50000 บาท อนุมัติไว

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งเชื่อได้ว่าในรอบสถานการต่างๆที่ผ่านมานั้น หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันอย่างมากทั้งนี้ใน ส่วนของผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ ช่วยได้ไม่มากก็น้อยกับสินเชื่อ ช้างไทยเงินกู้

สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน ช้างไทย เงินกู้ เรา ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทย เงินกู้” ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี

อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป

มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา

ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น

มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสารตรวจเครดิตบูโรที่มีสถานะปกติ และไม่มีประวัติค้างชำระ

ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด

บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)

หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้ เช่น

– บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร

– สัญญาจ้างงาน

– สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี

– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้

สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี) (ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้)

ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (ถ้ามี)

กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด

เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ

 ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี้

สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ

ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป

มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร

บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ

ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

5) การยื่นใบสมัคร

ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่

นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)

เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูบเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซค์  https://www.xn--12clak0en5dxgwa6c1d1bxdl.com/apply.html