ใหม่! สินเชื่อกรุงศรีออนไลน์ เปย์ไม่อั้น เงินเดือน 15,000 ยืมสบาย ไม่ต้องมีคนค้ำ วงเงินสูงถึง 2 ล้าน

ข้ามขีดจำกัดการกู้ยืมเงินแบบเดิมๆ หลัง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่าน ทำเรื่องกู้สินเชื่อส่วนบุคคลแบบง่าย ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงศรี i-Fin เพียงท่านเป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือเป็นลูกค้าใหม่ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน วงเงินกู้ 30,000 บาทถึงสูงสุด 2 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 1. อายุ 20 – 59 ปี
 2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 5. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

วงเงินที่ต้องการ (สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน)
30,000-2,000,000

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 1. กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อผ่าน
  Krungsri Mobile Application(KMA)
 2. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ
  Krungsri i-CONFIRM
 3. อัปโหลดเอกสารประกอบการ
  สมัครสินเชื่อ
 4. เจ้าหน้าที่แจ้งวงเงินอนุมัติ
  และรับเงินโอนเข้าบัญชี

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • รูปถ่ายบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)
 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • รูปถ่ายบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120.