ธ.ไทยเครดิต สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ให้ยืม 2แสน อนุมัติง่ายไม่ต้องค้ำ

 

สำหรับพ่อค้าแม่ค้านั้นถือได้ว่าเป้นอาชีพที่ได้รับในส่วนของ ผลกระทบจากสถานการ CV 19 หลายๆรอบที่ผ่านมากันอย่างมาก ทั้งนี้ในส่วนของสถานการที่กำลังจะกลับมาดีขึ้นในปัจจุบันนั้น สำหรับในส่วนขแงผู้ที่กำลังจะกลับมาค้าขายและมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อน ในส่วนของตรงนี้ดีแน่นนอนกับ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า อนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน รายระเอียดสินเชื่อ

1. วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

2. สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

5. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคคลธรรมดา

2. สัญชาติไทยเท่านั้น

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

4. อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

5. วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

6. ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

7 ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

8. สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

5. เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

7. สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

สอบถาทข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยทุกสาขา หรือโทร ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์02 697 5454 หรือได้ที่ เว็ปไซค์ของธนาคาร