บัตรคนจน มีเงินเข้าอีก 2 รายการ เดือนนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและออิกความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากตรงนี้ต้องบอกว่า บัตร วีไอพี นี้ ช่วยได้หลายคนในช่วงสถานการแบบนี้จริงๆ

ล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2564 กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรจำนวน 13.9 ล้านคน ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่ 1 ส.ค. โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนได้รับเงินเด้งดังนี้

รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น

คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

เงินเยียวยาพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับสิทธิเพิ่มเติมอีก

โดยในวันที่ 15 ส.ค.ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิเพิ่มเติมอีกดังนี้

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับ

 

วันที่ 18 ส.ค.

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 ส.ค.

เบี้ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิกา รอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิกา รที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย