ประกันสังคมโอนเงินแล้ว 3 กลุ่มเงินเข้าแล้ววันนี้ เช็กเลย

สำหรับในส่วนของสถานการณ์ต่างๆในหลายๆรอบนั้น ทำให้ในส่วนของ หลายๆคนทั้วประเทศต่างได้รับผลกระทบต่างๆกันอย่างมากมาย ทั้งนี้ต้องบอกว่า สำหรับมาตรการต่างๆในตอนนี้ นอกเหนือจากช่วยในเรื่องของค่าใช้จายแล้ยยังช่วยกระตุ่นเศรษกิจอีกด้วย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 64 ที่ผ่านมา เพจ ดร จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สส สมุทรสาคร เขต 3 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

เงินโอนเข้า 3 กลุ่ม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท เบี้ย ผู้ พิ การ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท

อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

เงินอุดหนุนเด็ก-อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

วันนี้เงินเข้าแล้วแม่ๆอย่าลืมไปเช็กกันนะครับ

เงินเข้า 3 กลุ่ม

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

กรอกให้ครบเสร็จแล้วกดค้นหาข้อมูล

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร