ประกาศผล คนได้รับเงินเยียวยา 10,000

สำหรับในตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าจะถึงเทศการ ลอยกระทงแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์ในตอนนนี้นั้นถือได้ว่าประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้น อีกครั้งนึงซึ่งสำหรับ มาตรการช่วยเหลือของรัฐรบาลในตอนนี้นั้นนอกเหนือจากช่วยประชาชนแล้วยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นเศรษบกิจอีด้วย

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ตกหล่น ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในพื้นที่ 9 กิจการ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง โดยมีผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน รับเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนในกลุ่มตกหล่นสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่าน เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 และทางประกันสังคมจะเริ่มประกาศผลการยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 7-10 พ.ย. นี้

ส่วนผู้ประกันตนได้รับสิทธิ ประกันสังคมได้เริ่มโอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวยาจำนวน 5,000 บาท แบ่งเป็น 2,500 บาท 2 รอบ

สำหรับ ผู้ประกันตน ม.33 ยังโอนไม่เข้า 6.1 หมื่นราย ผู้ประกันตน ม.39 ยังโอนไม่เข้า 8.5 หมื่นราย ผู้ประกันตน ม.40 ยังโอนไม่เข้า 2.4 แสนราย

หากผู้ประกันที่ยื่นทบทวนสิทธิไปแล้วให้มั่นตรวจสอบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หากขึ้นสถานะสีเขียว และกำหนดวันโอนเงินให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย และรอรับเงินเยียวยา

การตรวจสอบ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เข้าไปตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วบอกว่าตนเองได้รับสิทธิ หากเงินก็ไม่เข้าบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

เมื่อตรวจสอบสิทธิเยียวยาประกันสังคม ได้รับสิทธิ ขอให้ท่านดำเนินการเปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย สปส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

อนึ่ง ทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า จะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 บนเว็บไซต์ประกันสังคมภายในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม ประกาศผลทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 วันนี้ รับเงิน 2,500-10,000 บาท