อุตุฯ ประกาศเตือน ฝนตกหนักต่อเนื่อง เตรียมรับมือ

ช่วงนี้เป้นช่วงหน้าฝน ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึง อุตุฯ เผยร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไท ย ทำให้ประเทศไท ยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ตะวันตก

ตรงนีี้ ขอให้ประชาชนใ นพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวั งอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกส ะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพ ลันและน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ทั้งนี้  ขอให้ชาวเรื อบริเวณทะเลอันดา มั นและอ่าวไทยตอนบนร ะมัดระวังอันตรายในการเดินเรือบริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็ กบริเวณทะเลอันดามั นตอนบนควรงดออก จ ากฝั่งจนถึงวันที่ 12 ก.ค. 64

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี ฝนฟ้าคะนองร้อ ย ละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแ ห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุ ณห ภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส

 

ฝน