เงินเข้าแล้ว เปิดเวลาเงินเข้า เยียวยา 5,000

ในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่าสำหรับอาชีพของคนกลางคืนนั้น ถือได้ว่า ตรงนี้ช่วยได้ไม่มากก็น้อยจริงๆสำหรับ มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ล่าสุด ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น

กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39

และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565

 

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว ได้รับสิทธิ เงินเข้าเยียวยางวดที่ 1 แล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง “ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1 ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

ขอบคุณ ข่าวประกันสังคม