ชงเตรียม เพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้ 3,000 น้อยไป

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและออกความคิดเห็นต้องบอกว่า ในช่วยสถานการรอบที่ 3 นี้ ไม่ว่าใครก็ได่รับผลกระทบกันทั่วหน้า ทังนี้ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนต่างได้รับผลกระทบ รวมไปถึงเกษตรกรและเชิงพาณิชย์ด้วย

ซึ่งในส่วนของการช่วยหรือของรัฐบาล ต้องบอกว่วยได้หลา่ยอย่างเลยทีเดียว และตรงนี้ถือเป็นอีกโครงการ ที่ ใกล้วเข้ามาแล้วสำหรับ

ล่าสุดดีเดย์วันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 06.00น. ถึง 22.00 น. เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 หนึ่งในมาตรการเยียวยาโควิด-19 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ซึ่ง  กระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงโควิด-19 โดยกระทรวงการคลัง กำหนดกรอบให้สิทธิ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านสิทธิ โดยย้ำว่าทุกคนต้องลงทะเบียน แม้จะมีสิทธิในโครการเก่า คนละครึ่งเฟส 1 และคนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว โดยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิ 31 ล้านคน ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และคนละครึ่งเฟส 2 กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนสมัคร ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือแอปฯเป๋าตัง โดยกดในแถบโครงการคนละครึ่ง สำหรับแอปฯเป๋าตัง คนเก่าได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1 และเฟส 2 แล้วไม่ได้สิทธิเพิ่มคนะครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติตามที่หลายคนเข้าใจ คนใหม่ อีก 16 ล้านสิทธิ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

สิทธิ 3,000 บาท ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 แบ่งจ่าย 2 งวด

งวดแรก 1 ก.ค.-30 ก.ย.64 จำนวน 1,500 บาท

งวดสอง 1 ต.ค.-31 ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

สามารถสะสมใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 64

ขณะที่ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ในการประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือกกร. ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน 3 สถาบัน คือ สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยประจำเดือนมิถุนายน 2564

ที่ประชุมมีข้อสรุป เสนอรัฐบาลให้พิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการ คนละครึ่งเฟส3 จาก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทต่อคน เพื่อช่วยให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 แสนล้านบาท ให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นเร็วขึ้นและโตตามเป้าหมายไตรมาส 4 ปีนี้ ซึ่งหลังจากนี้คงมีการพูดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอรัฐบาลต่อไป

ที่ประชุมกกร. ยังเสนอให้รัฐเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ รวมถึง พิจารณามาตรการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็นขยายตัวในกรอบ 0.5% ถึง 2.0% / ด้านการส่งออกขยายตัว 5.0% ถึง 7.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2%