พม.ปิดระบบแล้ว ลงทะเบียนออนไลน์ ยื่นรับเงินช่วยเหลือ 3,000

สำหรับในช่วงสถานการณ์ ในช่วงนี้ต้องบอกว่า ได้รับผลกระทบกันเกือบหมดทุกอาชีพจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือ ครอบครัวต่างได้รับผลกระทบกันแทบทั้งสิ้น เพราะยุหลายๆกิจการพากันปิดตัวลงหรืหยุดชั่วคราว

ซึงในช่วงเวลานี้มาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาล ช่วงเวลานี้ช่วยเหลือได้หลายคนทั่วประเทศกันจริงๆล่าสุด

พม.แจ้งกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากสถานการณ์cv-19 ให้สามารถมาลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท เพื่อนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อน ล่าสุดพบว่า 5 วันที่ผ่านมา คนแห่ลงทะเบียนหลายหมื่นคน จนทางกรมฯต้องขอปิดระบบชั่วคราวก่อน

วิธีการ ขอรับเงินช่วยเหลือ3,000 บาท ทางช่องทางออนไลน์ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.

มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ในเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊ก ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โดยล่าสุด ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แจ้งว่า มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าไปลงทะเบียนขอรับเงิน 3,000 บาท เป็นจำนวนหลายหมื่นคน ทำให้ตอนนี้ทั้งในส่วนของเว็ปไซต์ และคิวอาร์โค้ด ที่แจ้งไว้สำหรับลงทะเบียน ต้องทำการปิดรับการลงทะเบียนชั่วคราว

เนื่องจากทาง กรมฯขอจัดการกับข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนมาในช่วง 5 วันแรกนี้ก่อน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและงบประมาณที่มีจำกัด ก่อนจะมีการหารือเรื่องบประมาณอีกครั้ง และอาจจะเปิดระบบให้ผู้ที่เดือดร้อนเข้ามาลงทะเบียนใหม่

ก่อนหน้านี้นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ พส. เผยว่า ประชาชนที่เดือดร้อน และมาลงทะเบียน ขอให้ระบุสภาพความเดือดร้อนและสิ่งที่อยากขอความช่วยเหลือให้ชัดเจน เช่น ไม่มีงานทำ อยากกลับภูมิลำเนาแต่ไม่มีค่าเดินทาง หรือเหตุผลอื่นๆ

ซึ่งหลังจากข้อมูลของผู้ที่เดือดร้อนส่งเข้ามาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่พส. จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้าน แต่ในช่วงโควิด จะให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปเยี่ยมบ้านแทน และแจ้งข้อมูลเจ้ามายังนักสังคมสงเคราะห์อีกที

ซึ่งตามเงื่อนไขเงินสงเคราะห์ผู้รายได้น้อยจะให้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ซึ่งการโอนเงินให้ช่วงนี้มีการผ่อนคลายระเบียบให้เร็วขึ้น คาดตั้งแต่รับเงินถึงโอนเงินเข้าบัญชี จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน