เปิดยอดจังหวัดcvd 19 สูงสุดวันนี้

บอกได้คำเดียวว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วย ยังไงกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ ล่าสุดจาก สถานการณ์การติด เ ชื้ อ CD -1 9 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ ป่ ว ย รายใหม่ 21,038 ราย หาย ป่ ว ย แล้ว 572,726 ราย ผู้ ป่ ว ย ยืนยันสะสม 788,126 ราย 6,701 ราย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิด

ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

10 จังหวัด ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 สูงสุดวันนี้

กรุงเทพมหานคร 4,525

สมุทรสาคร 1,683

สมุทรปราการ 1,388

 

ชลบุรี 1,368

นนทบุรี 691

พระนครศรีอยุธยา 580

ปทุมธานี 512

ฉะเชิงเทรา 467

อุบลราชธานี 420

 

ราชบุรี 399

ที่มา กรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 01:00 น