ครม.เคาะแล้ว ให้อีก คนละ10,000

เรี่ยกได้ว่าในส่วนของสถานการณ์ที่ผ่ามาทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบกันอย่ามากไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกร พนักงาน ลูกจ้างช่วคราวหรือลูกจ้างประจำ ทังนี้ในส่ววนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือในครอบครัวนั้นต่างได้รับผลกระทบกันเยอะเลยทีเดียว ซึ่งในส่วนของมาตรการของรัฐบาลนั้นวินาทีนี้ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียว

วันที่ 12 ต.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการเสนอมีการอนุมัตโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัด

ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง

โดยให้การช่วยเหลือ คนขับแท็กซี่ รายละ 10,000 บาท จำนวนกว่า 16,000 คน

ขณะที่วินมอไซต์รับจ้าง ช่วยเหลือ 1 เดือน หรือ 5,000 บาท วงเงินกว่า 16,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดและกำหนดการจ่ายเงินเยียวยา จะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาให้ทราบอีกครั้ง